top of page
Wat wij doen

Donkey Sanctuary Bonaire zet zich in om alle ezels van Bonaire een beschermd leven te bieden. Tevens wordt voorlichting gegeven over de leefwereld van ezels aan de eilandbewoners, op scholen en aan toeristen. In Donkey Sanctuary Bonaire wonen op dit moment meer dan 800 ezels. Zij worden er voorzien van voedsel, drinkwater en medische verzorging en hebben er veel ruimte en vrijheid.

Wanneer er een melding binnenkomt van een in het wild levende ezel in nood, gaan vrijwilligers op pad om het dier te helpen. Zieke en gewonde dieren worden in de opvang verpleegd, waarbij zo nodig een dierenarts wordt ingeschakeld.

Moederloze veulens worden met de fles grootgebracht. Alle hengsten die binnenkomen worden gecastreerd om uitbreiding van het aantal ezels binnen de opvang te voorkomen. Als de dieren hersteld zijn, worden zij de rest van hun leven in Donkey Sanctuary Bonaire liefdevol verzorgd.

In alle jaren dat Donkey Sanctuary Bonaire bestaat is al veel bereikt. Honderden ezels zijn onder erbarmelijke omstandigheden van straat gered en kregen een veilig bestaan in de opvang. Helaas waren er ook veel ezels zo ernstig ziek of gewond, dat zij niet meer te genezen waren.

 

Donkey Sanctuary Bonaire betaalde voor deze dieren de kosten van euthanasie door een dierenarts, zodat zij tenminste uit hun lijden verlost werden.

Het werk van Donkey Sanctuary Bonaire is nog steeds hard nodig. 

Educatie

Wij werken al 21 jaar samen met Stinapa. Met het NME programma (Natuur, Milieu & educatie) wordt er op de scholen les gegeven met de Lesbox over de ezels. De kinderen krijgen 4 lessen op school over de ezels en de laatste les wordt in de Sanctuary gegeven als een soort schoolreisje. De kinderen maken kennis met de ezels, landschildpadden, leguanen en flamingo's. Hiermee hopen wij een steentje bij te dragen aan de kennis over de ezels op Bonaire en waarom wij deze dieren verzorgen! 

bottom of page