top of page
Schenking

U kunt de ezels van Bonaire op verschillende manieren steunen. Uw hulp is hard nodig om voor de ezels te kunnen zorgen en alle donaties, klein of groot, worden door ons zeer gewaardeerd en komen volledig ten goede aan de zorg voor de ezels.

Als u de ezels helpt via een periodieke gift die vastgelegd is in een overeenkomst, profiteert u bovendien zelf van optimaal belastingvoordeel!
Want zo'n gift kunt u aftrekken van de belasting, zonder dat er sprake is van een drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

slider_04.jpg

Voor ons betekent zo'n periodieke gift dat we voor langere tijd verzekerd zijn van uw financiële steun. Dankzij uw structurele hulp kunnen wij er zijn voor de ezels, op allerlei manieren, nu en in de toekomst.

Omdat wij door de Belastingdienst erkend zijn als ANBI, zijn uw giften zónder overeenkomst ook fiscaal aftrekbaar. Dan moet u echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor mensen die de ezels structureel willen steunen is het daarom meestal gunstiger om hun periodieke gift vast te leggen in een overeenkomst met ons.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • U de gift heeft laten vastleggen

  • U minstens 1 keer per jaar een bedrag naar ons overmaakt

  • Dit bedrag steeds ongeveer even hoog is

  • U dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar naar ons overmaakt

  • De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden

  • Wij mogen u geen tegenprestatie leveren voor uw gift

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Let op: tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt nu kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met ons.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst: Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

 

 

Voorbeeld                                              Met overeenkomst              Zonder overeenkomst

Uw gift aan de ezels                                        € 250,-                                   € 250,-
 

U krijgt terug van de belastingdienst            € 130,-                                   € 0,-

Het kost u netto                                               € 120,-                                   € 250,-

 

Teruggave o.b.v. een belastingtarief van 52%

geef-onlinecollecteren.jpg
bottom of page