top of page
Nalatenschap

Wanneer u Stichting Donkeyshelp opneemt in uw testament, laat u uw liefde voor ezels voortleven. Het opnemen van onze stichting in uw testament is één van de manieren om de ezels van Bonaire te helpen. Daarmee kunnen wij blijven werken aan een goed en veilig leven voor álle ezels. Uw hulp daarbij is, zowel nu als in de toekomst, hard nodig!

Er zijn verschillende manieren om de ezels in uw testament op te nemen:
 

Erfstelling
Het is mogelijk om Stichting Donkeyshelp bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door middel van zo'n erfstelling ontvangen wij een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. U kunt Stichting Donkeyshelp dus bijvoorbeeld erfgenaam maken naast uw kinderen. Ook kunt u ervoor kiezen ons tot uw enige erfgenaam te benoemen.

Nalatenschap ezel

Legaat
Als u Stichting Donkeyshelp niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, kunt u ons als legataris benoemen. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een voorwerp of een aandelenportefeuille) nalaat aan Stichting Donkeyshelp.

Omdat wij door de Belastingdienst zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeven wij geen belasting te betalen over de ontvangen erfenis / legaat. Dit betekent dat het volledige bedrag gebruikt kan worden om voor de ezels van Bonaire te zorgen. Dus of het nu om een groot of een klein bedrag gaat, alles komt ten goede aan de ezels!

Uw notaris kan u precies vertellen hoe u Stichting Donkeyshelp opneemt in uw testament. Misschien wilt u eerst met ons van gedachten wisselen over dit onderwerp of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met uw informatie.

Heeft u ons opgenomen in uw testament? Laat het ons dan alstublieft weten. Zo kunnen wij uw eventuele specifieke wensen met u bespreken en u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

bottom of page