top of page
ANBI-beschikking

Donkey Sanctuary Bonaire heeft een ANBI-beschikking. Dat wil zeggen dat wij door de Nederlandse Belastingdienst zijn goedgekeurd als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Onze ANBI-beschikking staat geregistreerd op de officiële naam van onze stichting: Stichting Donkeyshelp. Wij zijn er trots op dat wij aan eisen van de belastingdienst voldoen en dus de status van 100% transparantie hebben! Lees hier ons rapport van 2018 en van 2019.

Deze beschikking heeft zowel voor ons als voor iedereen in Nederland die ons financieel ondersteunt voordelen:

  • Giften die u aan ons doet (donaties, adopties, eenmalige giften) kunt u aftrekken van uw inkomstenbelasting. Hiervoor geldt echter wel een minimaal en een maximaal bedrag, afhankelijk van uw inkomen.

  • Indien u ons wilt helpen met een notarieel vastgelegde, periodieke schenking gedurende minimaal 5 jaar, is uw schenking altijd volledig aftrekbaar.

  • Erfenissen en legaten die wij van u ontvangen, zijn dankzij deze regeling vrijgesteld van successierecht. Het volledige bedrag komt dan dus de ezels ten goede.
     

Onze ANBI-beschikking is geldig vanaf 1 januari 2009.     Resin No 823 77 25 00 - Stichting Donkeyshelp.

Voor nadere informatie over onze ANBI-beschikking kunt u gebruik maken van de link hieronder. Voor belastingtechnische informatie verwijzen wij u graag naar www.belastingdienst.nl

bottom of page