info@donkeysanctuary.org     +599 95 607 607    

Wie wij zijn

Wij zoeken vrijwilligers en stagiaires!In 1993 hebben de Nederlandse Marina Melis en haar echtgenoot Ed Koopman op Bonaire een ezelopvang opgericht voor zieke, gewonde en verweesde ezels: Donkey Sanctuary Bonaire.

Sinds vele vrijwilligers, donateurs en sponsors die ons hebben gesteund. Lees hier hoe u ons kunt ondersteunen. Onze medewerker, sponsors en vrijwilligers vindt u hier.

Wij zoeken vrijwilligers en stagaires!